ทัวร์ยุโรป BB2B-QE3MUC-LH001 LET’S ENJOY EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 10 วัน 8 คืน (01-10-62)
May 21, 2019
ทัวร์ญี่ปุ่น BB2B-QE2KIX-XJ005 OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ 5D3N (27-09-62)
May 21, 2019

ทัวร์ยุโรป BB2B-QE3MUC-EK005 THE ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (29 -10-62)

• เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ • เข้าชมปราสาทแห่งปราก • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ • เดินเล่นหมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก • ช้อปปิ้งสนุกๆที่ Outlet in Parndorf • อร่อยกับ ขาหมูเยอรมัน,หมูทอดเวียนนา, ซุปกูลาซ, เป็ดโบฮีเมียน และ อาหารไทย

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]