ทัวร์ตุรกี BB2B-QE3ESB-W5002 Fairytale Lavender 10 วัน 7 คืน (08-08-62)
June 14, 2019
ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0507F เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วัน QR (29-12-62)
June 14, 2019

ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0307P เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) (10-12-62)

มิวนิค – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนฮาล์ม - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก - อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - อินเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น - ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อัม ไรน์ - ซูริค

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]