ทัวร์รัสเซีย BWOR-WQR1008D RUSSIA [MOSCOW-ST.PETERSBURG] 8 DAYS QR (18-10-62)
June 14, 2019
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ BWOR-WQR1107Z ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน QR (29-10-62)
June 14, 2019

ทัวร์รัสเซีย BWOR-WQR1009D แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์ (25-03-63)

*** บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก *** เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พิเศษ ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์ เมืองมูร์มันสค์ และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]