ทัวร์รัสเซีย BWOR-WQR1009D แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์ (25-03-63)
June 14, 2019
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ BWOR-WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน QR (07-08-62)
June 14, 2019

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ BWOR-WQR1107Z ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน QR (29-10-62)

ซูริค – น้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – ลูเซิร์น – ไมริงเกน – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา อินเทอลาเค่น – เบิร์น - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – แทช - เซอร์แมทซ์ – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น โคโม - ล่องเรือทะเลสาบโคโม – ลูกาโน่ – ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – มิลาน

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]