ทัวร์ญี่ปุ่น BB2B-QE2KIX-XJ005 OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ 5D3N (27-09-62)
May 21, 2019
ทัวร์ญี่ปุ่น BTOG-เกาะโบราโบร่า Bora Bora … Fabulous South Pacific Islands (23-06-62)
May 21, 2019

ทัวร์เกาหลี BHAP HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 22-26 พ.ค.62อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า
ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี –ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด
เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]