ทัวร์ญี่ปุ่น BJIT-PJPK-02_PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3D2N (28-03-63)
June 10, 2019
ทัวร์เกาหลี BJIT-PKR21_XJ_KOREA BANANA โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า 5D3N (25-10-62)
June 10, 2019

ทัวร์เกาหลี BJIT-PKR01-XJ_KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์ (31-07-62)

ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดองกิล-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]