ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ BWOR-WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน QR (07-08-62)
June 14, 2019
ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0207V ยุโรปตะวันออก 7 วัน QR (28-03-63)
June 17, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BWOR-WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน QR (28-12-62)

ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก สัญลักษณ์ของเมืองซาเกรบ ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง ***มีอาหารบริการท่านครบทุกมื้อ***

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]