ทัวร์จีน BWOR-WACTG0105 KIKKY HENG HENG IN BEIJING 5D4N 25-12-2019
June 13, 2019

ทัวร์ไอซ์แลนด์ BWOR-WAY0608H ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน AY [HEL-HEL] 23-3-2563

เรคยาวิค – บลูลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ – สกาฟตาเฟล - ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล ภูเขาคีร์กจูเฟล - เซลล์ฟอสส์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]