ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

April 24, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BFES-HG09_ Delight Croatia 8 วัน 6 ส.ค.62

ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
April 5, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BWOR-WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน QR [ZAG-ZAG] 9 มิ.ย.62

ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก สัญลักษณ์ของเมืองซาเกรบ ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง
February 21, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BVTG-Croatia Wonder 8D QR 11-18 เม.ย./ 1-8 พ.ค. 2562

ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค
February 13, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BEGY.IN LOVE CROATIA 9D6N(14-04-62)

<li><strong>เมนูปลาเทร้าส์ อาหารขึ้นชื่อในอุทยานพลิทเช่</strong></li><li><strong>พิศา อาหารพื้นเมือง คาลามารี ปลาหมึกชุปแป้งทอดสไตล์โครเอเชีย</strong></li><li><strong>ชิม หอยนางรมสดๆ จากท้องทะเลอาเดรียติค</strong></li><li><strong>แวะเที่ยวประเทศ ออสเตรียน เมืองเวียนนา เมืองเกรซ</strong></li><li><strong>แวะเที่ยวประเทศ สโลวีเนีย พักสโลวิเนีย 1 คืน เมืองมาริเบอร์</strong></li><li><strong>บินดีโดยสายการบินยุโรป ออสเตรียนแอร์ไลน์ พักดี ที่พักโรงแรม 4 ดาว</strong></li>