ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

May 15, 2019

เที่ยวอินเดีย BBES-BT-JAI01_FD_มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน (29-09-62)

พระราชวังสายลม ● นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE – ทัช มาฮาล ● อัครา ฟอร์ท ● แชนด์ เบารี  ● วัดพระพิฆเนศ      
May 7, 2019

ทัวร์อินเดีย BT-GAY01_FD_มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน(31-01-63)

เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร –  เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี   – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ 
March 19, 2019

ทัวร์อินเดีย BGOH-GO2-GAY FD002 อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน (27-10-62)

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
March 13, 2019

ทัวร์อินเดีย BORI อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6วัน3คืน 5-10,12-17 เมษายน 2562

สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”