ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

March 20, 2019

ทัวร์อิหร่าน BBIG 1.IRAN WONDERFUL 8D6N by MAHAN AIR (06 -01-63)

บินตรงสบายๆ แบบไม่เหนื่อยกับมาฮานแอร์ แวะเมืองสำคัญๆ อันได้แก่..กรุงเตหะราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี-หอคอยมิหลาด-เมืองชีราซ-มัสยิดสีชมพูนครโบราณเปอร์ซีโปลิส-สุสานนัคเชรอสตัม-เมืองมรดกโลกอิศฟาฮาน-มหามัสยิดอิหม่ามเมืองนาทานซ์-คฤหาสน์เศรษฐีเมืองคาชาน
January 8, 2019

ทัวร์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน BTOG 21 – 28 มิถุนายน 2562

ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย เตหะราน-ชีราซ-อีสฟาฮาน-อับยาเน่ย์-คาชาน