ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

February 26, 2019

ทัวร์ลาว BBES-BT-LAOS001_PG_MAR-JUN19 ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 1-3 มี.ค.62 ถึง 28-30 มิ.ย.62

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม
February 26, 2019

ทัวร์ลาว BBES-BT-LAOS02_FD_MAR-JUN19 เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 30 มี.ค.- 01 เม.ย.62 ถึง 15-17 มิ.ย.62

เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
February 12, 2019

ทัวร์ลาว BBES-BT-LAOS001_PG_MAR-JUN19 มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 22-24 ก.พ.62 ถึง 28-30 มิ.ย.62

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม
February 4, 2019

ทัวร์ลาว GO1VTE-FD002 สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 25-27 ม.ค.- 26-28 เม.ย.62

เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ […]