ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

May 15, 2019

เที่ยวพม่า BBES-BT-JT01_DD_มหัศจรรย์..พม่า ไหว้พระวัดดัง 1 วัน (2ุ609-62)

ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–   ตลาดสก๊อต      
May 8, 2019

ทัวร์พม่า BORI ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า 2 วัน 1 คืน UB MAY2019 25 พ.ค.62

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า)พระลาภมุนี/พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี/เจดีย์มหาวิชยะ/พระนอนตาหวาน/งาทัตจี/เจดีย์กาบาเอ/วัดบารมี ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
May 6, 2019

ทัวร์พม่า BB2B-QE1RGN-PG002 พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (28-09-62)

      1.มัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
May 4, 2019

ทัวร์พม่า BORI พม่า อินทร์แขวน+9 วัด 2 วัน 1 คืน DD 2019 31 ส.ค.62

เก็บครบไฮไลท์  “ย่างกุ้ง   หงสาวดี   พระธาตุอินทร์แขวน” เปิดใหม่สู่เส้นทางตำนาน “สมเด็จพระนเรศวร” สักการะพระเจดีย์แฝด “โจงตู่พญา” 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “พระธาตุไจทีโย” พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” และ “พระธาตุมุเตา” (เจดีย์ชเวมอดอร์) ตักบาตรพระสงฆ์ 400 กว่ารูป วัดไจ้คะวาย และขอพระ องค์เทพทันใจ,เทพกระซิบ