ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

January 11, 2019

ทัวร์ปากีสถาน PAKISTAN BLOSSOM BHIM-TG 13-20 เม.ย.62

อิสลามาบัด – เริ่มต้นเส้นทางหลางคาราโครัม ไฮเวย์-จุดที่เชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาสำคัญของโลก 3 เทือกเขา(junction Point)-ซีลาส เมืองคาริมาบัด (Karimabad) – หุบเขาฮุนซ่า (Hunza Valley) ฮุนซ่า -ยอดเขาดุยเกอร์  (Duiker )  – ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad lake)-อุทยานแห่งชาติ ช่องเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) – […]