BFOR-FJL (S06) VZ TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง_VZ 560-561 (28-10-62)

8,999 ฿

– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) –ศูนย์GERMANIUM   – Duty Free – ซีเหมินติง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจง

คลิ๊กเพื่อรับชมโปรแกรมทัวร์

 

Share