BFOR-FJL (S07) SL ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุุ้ง (26-10-62)

10,999 ฿

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง – วัดเหวิ่นหวู่หมู่บ้านสายรุ้งฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้ –

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์ มาเก็ต – เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง

คลิ๊กเพื่อรับชมโปรแกรมทัวร์

 

Share