BORI-คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง สวนดอกไม้ 4 วัน 3 คืน KY 2019 (31-10-62)

8,998 ฿

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน”

ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “ถ้ำจิ่วเซียง”  ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตา

ชม สวนพฤกษ์ศาสตร์ THE WORLD HORTI-EXPO GARDEN , สวนดอกไม้ , งานแกะสลักน้ำแข็ง

SPECIAL !!!  แช่ น้ำแร่ ธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)

คลิ๊กเพื่อรับชมโปรแกรมทัวร์

 

Share