BVCC-EURO 2.6 (EK) FRANCE SWISS ITALY 7D (30-12-62)

49,999 ฿

ปารีส (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง –  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. ชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส  – กอลมาร์-แองเกิ้ลเบิร์ก – แองเกิ้ลเบิร์ก-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน  –

คลิ๊กเพื่อรับชมโปรแกรมทัวร์

 

Share