BVCC-EURO 4.2 (EK) FRANCE SWISS ITALY 9D(JUNGFRAU) 2019 (19-10-62)

59,999 ฿

ปารีส (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาตามูซ – ชมเมือง  – ดีจอง – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์  – อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงฟราวน์ – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)  – FOX TOWN OUTLET – มิลาน (อิตาลี) – เวนิส (อิตาลี)  – เวนิส – ปิซ่า (อิตาลี)  

คลิ๊กเพื่อรับชมโปรแกรมทัวร์

 

Share