ทัวร์จีน BSEA-CSTSNXW07 เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน(26-10-62)
July 12, 2019

ทัวร์จีน BSEA-CSCSXWE10_จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน (WE)(24-10-62)

ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม - จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]