ทัวร์เวียดนาม BBES-BT-VN09_PG_มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน 2 คืน(27-09-62)
July 10, 2019
ทัวร์ยุโรป BB2B-QE3FRA-TG020_เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน [TG](05-12-62)
July 11, 2019

ทัวร์ยุโรป BB2B-QE3FRA-TG010_ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 9 วัน 6 คืน(03-12-62)

• บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • แวะช้อปปิ้งที่ Wertheim Village Outlet • เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย • ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]