ทัวร์ยุโรป BB2B-QE3MXP-EK023_ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน(22-11-62)
July 12, 2019
ทัวร์ยุโรป BB2B-QE3VIE-BR002_ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน(02-11-62)
July 12, 2019

ทัวร์ยุโรป BB2B-QE3MXP-TG004_WONDERFUL 3 MOUNTAINS ITALY AND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน [TG](25-10-62)

• นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ • ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป • ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ • พิชิต 3 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)และเขาซุนเนกกา (Sunnegga)

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]