ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0307P เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) (10-12-62)
June 14, 2019
ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน QR (29-12-62)
June 14, 2019

ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR0507F เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วัน QR (29-12-62)

แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าดำ – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ – ซาฟเฮาส์เซ่น – นํ้าตกไรน์ซุก – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิว - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ตมหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือ – ปารีส - City Tour – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]