ทัวร์เวียดนาม BBES-BT-VN10_PG_มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน(20-12-62)
July 10, 2019

ทัวร์เวียดนาม BBES-BT-VN09_PG_มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน 2 คืน(27-09-62)

ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา - เรือนจำฟูโกว๊ก - วัดโฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – Long Beach Center - ฟาร์มผึ้ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]