June 26, 2019

ทัวร์บรูไน BPEA-(BN-BI3D2N) BEAUTIFUL BRUNEI 3 DAYS BY BI (27-09-62)

สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคำสีดำ – บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต – พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม –  พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ […]
May 3, 2019

ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ BB2B-QE1MNL-BI001 Amazing บรูไน ฟิลิปปินส์ 5วัน 4คืน(25-05-62)

ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
April 10, 2019

ทัวร์บรูไน+ฟิลิปปินส์ BGOH GO1MNL-BI001 มหัศจรรย์ AEC 25 พ.ค.62

ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
February 25, 2019

ทัวร์บาหลี บรูไน BPEA-(BFB-BI5D4N) BALI FREE BRUNEI 5 DAYS 4 NIGHT 13-27 มี.ค.62 ถึง 21-25 พ.ค.62

 ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประจำชาติ…”ระบำบารองซ์ดานซ์” กับการละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปปิ้งชิลล์ๆ ที่ หมู่บ้านอูบุด ชมความงามของวัด “เมียง วี” กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ “เทมภัคสิริงค์”และ ช็อปปิ้งที่ “ตลาดปราบเซียน”และชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารศักดิ์สิทธ์ “ทานาล็อท” ชมมินิทัชมาฮาล“Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu” ผ่านชมพระราชวังหลังคาทองทำที่สวยงามที่สุด ที่ “Istana NurulIman” นำชมความยิ่งใหญ่อลังการของมัสยิดทองคำ “JameAsrHassanilBolkiah Mosque” ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านลอยน้ำ“Kampong Ayer” และชม”ลิงจมูกยาว”ซี่งเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน