ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

May 4, 2019

ทัวร์กัมพูชา BASI-CBD 01-นครวัด-นครธม 2วัน 1คืน WE(25-05-62)

สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – วัดเพรียพรหมรัตน์ – โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ – <strong>ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน –ปรสาทตาพรหม-นครวัด  </strong>
April 3, 2019

ทัวร์กัมพูชา BBES-BT-REP02_FD_กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน MAR-AU 10 ส.ค.62

พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – […]
April 2, 2019

ทัวร์กัมพูชา BBES-BT-REP02_FD_กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน MAR-AU 10 ส.ค.62

พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม […]