ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

July 4, 2019

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า BORI BM JUL บริ้นส์ๆ มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน (พักมาเก๊า 1 คืน) 31ก.ค.62

สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-มาเก๊า ขอพร เสริมดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง ของเกาะฮ่องกงและมาเก๊า ขึ้นหอคอย ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
July 3, 2019

ทัวร์ฮ่องกง BBES-BT-HKG08_CX_ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน(25-10-62)

ฮ่องกง • Mongkok Ladies Market – สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • โบสถ์เซ็นต์ปอล • เซนาโด้สแควร์ • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เวเนเชี่ยน • ฮ่องกง – วัดแชกงมิว • วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • […]
July 3, 2019

ทัวร์ฮ่องกง BBES-BT-HKG008_CX_ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน(19-10-62)

ฮ่องกง • พระใหญ่วัดโป่หลิน • นั่งกระเช้านองปิง • CITY GATE OUTLETS – มาเก๊า •วัดเจ้าแม่กวนอิม •โบสถ์เซนต์ปอล •เซนาโด้แสควร์ •โอท็อป •เวเนเชี่ยน •ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ •วัดแชกงหมิว •โรงงานจิวเวอร์รี่ •ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
July 3, 2019

ทัวร์ฮ่องกง BBES-BT-HKG04_MS_ฮ่องกง OCEAN PARK 3 วัน 2 คืน(24-10-62)

ฮ่องกง – อิสระเต็มวัน ณ โอเชี่ยน ปาร์ค –   วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – จิวเวอร์รี่ – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย