ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

April 22, 2019

ทัวร์เนปาล BASI-SNP 01 – TG เนปาล-นากาโกต-ปาทัน-ปักตาปู- 6D5N (07-08-62)

เมืองกาฐมัณฑุ –วัดปศุปฏินารถ – ตลาดทาเมล – หมู่บ้านบันดิปูร์ – – เมืองโภครา – กาฐมัณฑุ  (บินภายในประเทศ) – ภัคตะปูร์” (Bhaktapur) – เมืองนากาก็อต “            NARKAKOT – เมืองปาทัน –เข้าเฝ้าองค์กุมารี – ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ – […]
April 2, 2019

ทัวร์เนปาล BASI SNP 03 -เนปาล สุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย SL ( OCT-MAR) 13 เม.ย.62

บันดิปูร์ (Bandipur) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา●ทะเลหมอก●อ้อมกอดหิมาลัย
March 19, 2019

ทัวร์อินเดีย BGOH-GO2-GAY FD002 อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน (27-10-62)

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
January 11, 2019

ทัวร์ศรีลังกา Amazing Srilanka 5วัน3คืน 18-22 พฤษภาคม 2562 BHIM-UL

“แคนดี้” กราบสักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Sri Dalada Maligawa (ศรี ดาลาดา มาลิกาวะ) เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทนต์ (พระเขี้ยวแก้ว) ของพระพุทธเจ้า เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของศรีลังกา “เมืองกอลล์” เมืองประวัติศาสตร์โบราณที่โรแมนติก เมืองชายทะเลที่สวยและมีเสน่ห์ที่สุดของศรีลังกา “สิกิริยา” ชม พระราชวังลอยฟ้า Sigiriya  เป็นพระราชวังที่เริ่ด และวิวดีสุดๆ ด้วยระยะทางเดินสั้นๆ ที่ใครๆ ก็มาได้ […]