ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

June 28, 2019

ทัวร์ศรีลังกา BBES-BT-CMB01_SL_ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน (27-12-62)

เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ระบำแคนดี้ – – ศูนย์สมุนไพร – วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ – พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี […]
June 5, 2019

ทัวร์ศรีลังกา BBES BT-CMB01_SL_JUN-AUG19 ศรีลังกา บินไลอ้อนแอร์ (SL) 01 ส.ค.62

เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ระบำแคนดี้ เมืองแคนดี้ – ศูนย์สมุนไพร – วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ เมืองอนุราธปุระ – พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – […]
April 1, 2019

ทัวร์ศรีลังกา BBES BT-CMB01_SL_APR-JUN19 ศรีลังกา บินไลอ้อนแอร์ (SL) 27 มิ.ย.62

เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี –  ระบำแคนดี้ ศูนย์สมุนไพร – วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ – พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี – เมืองโคลัมโบ […]
March 18, 2019

ทัวร์ศรีลังกา BBES-BT-CMB_SL_มหัศจรรย์..ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน (27-06-62)

เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี –   ระบำแคนดี้  –  ศูนย์สมุนไพร – วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ  –  เมืองอนุราธปุระ – พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี – […]