ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

July 2, 2019

ทัวร์ไต้หวัน BBES-BT-TPE061_VZ_ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 16 ต.ค.62

ไถจง • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ตลาดกลางคืน เจียอี้ ชิมชาอู่หลง • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • มิฮายาร่าไอศกรีม • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด • ไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านสร้อยสุขภาพ […]
July 1, 2019

ทัวร์ไต้หวัน BBES-BT-TPE006_VZ_ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 16 ต.ค.62

ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาเก็ต ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง […]
June 18, 2019

ทัวร์ไต้หวัน BVWL Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N By SL 26 ต.ค.62

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ย/ซีเหมินติง
May 31, 2019

ทัวร์ไต้หวัน BZEG ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 31 ธ.ค.62

เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งจัดเต็ม อิ่มจนพุงแตก แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน นั่งรถไฟอาลีซาน ชมเศียรราชินี