ทัวร์ราคาถูGQ3EVN-EK001-Amazing View of the Caucasus Mountains อาร์เมเนีย – จอร์เจีย 8 DAYS ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จอร์เจีย (16-06-63)

48,900 ฿

ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน –  วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – เมืองคอร์วิราพ – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน  – เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – สะพานแห่งสันติภาพ –   วิหารจวารี– ป้อมอันนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ – กูดาอูรี  –   กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย –  วิหารซีโอนี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํ้าโบราณ – ช้อปปิ้งห้าง East Point

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                   

Share