1XW229 Love Japan_Tokyo Fuji Pink Moss 5D3N Apr-Jun 20 ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ญี่ปุ่น (30-05-63)

21,888 ฿

ท่าอากาศยานนาริตะ – ขึ้นฟูจิชั้น5 – ชิซุโอกะ – ออนเซ็น  –  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ  –  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (โปรแกรมไกด์เสนอขายหน้างาน)  –  วัดนาริตะ – ร้านละลายเงินเยน

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้

 

Share