BASI-SDT 15 – ไต้หวัน สมายล์ บันเทิงใจ เหนือ กลาง ใต้ ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ (27-12-62)

40,900 ฿

บินตรงเข้าเกาสง-ออกไทเป กับ สายการบินไทย (WE+TG)

นับ COUNT DOWN ถอยหลัง ชมพลุไฟตึกไทเป 101 (รอบนอก)

เมืองเกาสง–วัดฝอกวงซัน-สวนสนุก EDA-WORLD + ช้อปปิ้ง

ชมป่าสนพันปี อุทยานอารีซัน–ชมวิวฟาร์มชิงจิ้ง

ชม..วัดฝอกวงซัน วัดที่เป็นประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันเขี้ยวของพระพุทธเจ้า

ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้นเจดีย์มังกร-เจดีย์เสือ  /ชมวิวฟาร์มชิงจิ้ง และฝูงแกะฟาร์มชิงจิ้ง – ถ่ายรูปชิงจิ้ง SKY WALK

**พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน /ย่าน ซีเหมินติง 1 คืน / ย่านฝงเจี่ย 1 คืน/โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

***บุฟเฟ่ต์ ซีฟู๊ด นานาชนิด /อาหารเจ ประยุกต์ / สเต็ค สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้
Share