BB2B-GQ1CTU-TG002_ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองผู่เศียรทรงช้าง 8 วัน 7 คืน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จีน ปีใหม่ (28-12-62)

35,900 ฿

นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 1 ในพุทธคิรี | ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน

อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้
Share