BB2B-GQ1DYG-CZ002_จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จีน (22-12-62)

9,999 ฿

เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | โชว์เหม่ยลี่เซียงซี | สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ถ้ำมังกรเหลือง

อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน | ปูขนท่าน 1 ตัว | หม้อไฟทะเลจักรพรรดิ | พักโรงแรม 5 ดาว

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้
Share