BB2B-GQ1HAK-HU002_อิ่มบุญ สุขใจ ไหโข่ว ซานย่า พักอุทยานวัดหนานซาน 5 วัน 4 คืน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จีน ปีใหม่ (31-12-62)

16,900 ฿

เจ้าแม่กวนอิม | รถไฟความเร็วสูง | อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง | หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี

โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง | หาดต้าตงไห่ | พักในอุทยานวัดหนานซาน 1 คืน

เมนูพิเศษ ไก่เหวินชางต้นตำรับไก่ไหหลำ อาหารเจในวัดหนานซาน อาหารขึ้นชื่อสี่อย่าง

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้
Share