BB2B-GQ1HGH-CA002_ไปครั้งเดียวเที่ยวครบ 3 เมือง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จีน ปีใหม่ (29-12-62)

19,900 ฿

ล่องทะเลสาบซีหู | หาดไว่ทาน | นั่งรถไฟความเร็วสูง | หอฟ้าเทียนถาน

ไก่ขอทาน+หมูตงโพ | เสี่ยวหลงเปา | เป็ดปักกิ่ง

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้
Share