BE-BT-LAO001_FD_FEB-MAY20-ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ทัวร์ขายดี ทัวร์ลาว (26-06-63)

9,900 ฿

หลวงพระบาง  –  พระธาตุภูษี  –  ตลาดมืด  –  ตักบาตรข้าวเหนียว   –  บ้านผานม   –  ถํ้าติ่ง  –  บ้านช่างไห  –  นํ้าตกตาดกวงชี  –  พิธีบายศรีสู่ขวัญ   –  วัดเชียงทอง  –  วัดวิชุนราช  –   วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  –  พระราชวังเก่า  –  หอพระบาง

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้
Share