BE-ENJOY SPRING 5D3N [APR20] ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ทัวร์ขายดี ทัวร์เกาหลี (30-04-63)

16,900 ฿

อินชอน – วัดชอนดึงซา – Ganghwa Seaside Resort (รวมบัตรและอุปกรณ์) – Joyangbangjik Café – ไชน่าทาวน์  –  Lotte World & Lotte Aquarium (รวมบัตร) – N Seoul Tower – ช้อปปิ้งฮงแด  –  ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Cosmetic Shop – สวมชุดฮันบก + พระราชวังคยองบกกุง – Duty Free – ช้อปปิ้งเมียงดง  –  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ชมดอกพ็อตกตบานเกาะยออิโด – Supermarket

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้
Share