BE-Hello Summer Turkey 2020 8D6N [MAY20] ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ทัวร์ขายดี ทัวร์ตุรกี (29-05-63)

33,999 ฿

 พิเศษสุดๆ บินภายใน 1 ขา
 บินตรง Turkish Airlines ชม 2 ม้า แห่งเมืองทรอย
 ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
 ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 ชม โชว์ระบาหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้
Share