BG25-KIX09 TG OSAKA LUXURY KOCHIAR 5D3N ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ญี่ปุ่น (06-12-62)

38,900 ฿

วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  – เกียวโตสเตชั่น – ชมสวนดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  – อิออนมอลล์ – กิฟุ – นารา – นารา ปาร์ค –วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไชบาชิ –  โอซาก้า  – ปราสาทโอซาก้า – นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ริงคุเอาท์เล็ท                                                             

 

 โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้

Share