BG25-KIX10 TG OSAKA เกียวโต- ทาคายาม่า LUXURY 5D3N ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ญี่ปุ่น (19-02-63)

37,989 ฿

เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟูชิมิ – อิออน มอลล์ – ชิงะ  –  ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –  ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  –  กิฟุ  –  นารา – นารา ปาร์ค –  วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไซบาชิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า  – นั่งรถราง – ศาลเจ้า สุมิโยชิ – RINKU OUTLET

                                                             

 โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้

Share