BG25-KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA 6D5N BY TG ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จีน (31-03-63)

19,899 ฿

วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า – ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง  – ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองฉู่สง – เมืองฉู่สง – คุนหมิง – ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน – วัดหยวนทง                                                                                                                            

                                         

 โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้

Share