BORI-KMG-002 LIJIANG JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN 9,999 4D3N KY DEC ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จีน (31-12-62)

9,999 ฿

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน”

ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เผชิญความสูงที่ 4,506 เมตร

ชมทะเลสาบจิ่วไจ้โกวน้อย “ ไป๋สุ่ยเหอ ” เที่ยวชม “ เมืองโบราณลี่เจียง ”

เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้

Share