BITR-XW-T41_Taiwan Taroko 5D3N ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน (19-03-63)

15,900 ฿

∞ สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
∞ ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมนํ้าแร่(เถาหยวน)1คืน เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตร

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                         

Share