BT-REP01_FD_DEC-MAY20-กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์กัมพูชา (29-05-63)

9,999 ฿

เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม – ชมโชว์ระบาอัปสรา  –  นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต  –  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้

 

Share