BT-VN088_FD_MAR-APR 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์เวียดนาม (13-04-63)

13,900 ฿

สะพานมังกร  „   นั่งกระเช้า „ บานาฮิลล์ „ ดานัง „ วัดลินห์อึ้ง „  ฮอยอัน „ เมืองโบราณฮอยอัน „ หมู่บ้านกั๊มทาน „ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน „ วัดจีน „ บ้านโบราณ „ สะพานญี่ปุ่น „ ศาลกวนอู „ เว้ „ เจดีย์เทียนมู่ „ ตลาด Dong Ba „ ล่องแม่นํ้าหอม  „  พระราชวังหลวง „ นั่งรถสามล้อซิโคล่ „ ดานัง „ ตลาดฮาน

 

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                                                           

Share