BT-VN10_PG_NOV VIETNAM ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์เวียดนาม (24-04-63)

12,900 ฿

ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง  •   วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • ดาลัด • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า  •  นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย  •  โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้าน SANEST • ญาตราง

โปรแกรมทัวร์  จองทัวร์นี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Share