BVCC-EURO 29 AZERBAIJAN GEORGIA (EK) 8D ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ขายดี ทัวร์แนะนำ ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์จอร์เจีย (29-03-63)

45,900 ฿

อาเซอร์ไบจาน เป็นดินแดนในจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ อาเซอร์ไบจาน สืบเชื้อสายมาจากชนชาติเซลจุคเติร์กและชาวเปอร์เซียโบราณ สันนิษฐานว่าชื่อประเทศในปัจจุบันมาจากภาษาเปอร์เซียนโบราณที่แปลว่า ดินแดนแห่งไฟ เนื่องจากดินแดนแถบนี้มีทรัพยากรน้ำมันอุดมสมบูรณ์และเป็นศูนย์กลางศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มชนโบราณที่นับถือบูชาไฟ

จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี  ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 18

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้

Share