BVCC-EURO 6.2 (EK) ITALY AUSTRIA GERMAN SWISS 7D เทศกาลเบียร์(02-10-62)

43,999 ฿

เกาะเวนิส – เวนิส – อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก – – ฮัลสตัท – มิวนิค – เทศกาลเบียร์ OKTOBERFEST 2019 – มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น –  ลูเซิร์น – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ดูไบ 

 

โปรแกรมทัวร์ จองทัวร์นี้
Share